Individuele uitlaat

Wilt u dat u hond op een ander tijdstip wordt uitgelaten dan de groepsuitlaat of is uw hond om welke reden dan ook niet geschikt om mee te kunnen met een groepsuitlaat dan laat ik u hond individueel uit.

Het voordeel van de individuele uitlaatservice is dat ik alle aandacht voor uw hond heb. Een privé-wandeling met professionele begeleiding is de beste keuze als u zelf niet in staat bent om de hond uit te laten. De wandeling wordt volledig afgestemd op de behoefte van uw hond.

De individuele wandelingen vinden in overleg op maandag t / m vrijdag plaats.

Prijzen individuele wandeling

De tarieven betreffen het jaar 2020

Wandeling van 15 minuten:       € 12,50 per hond (2e hond op één adres is € 10, -)

Wandeling van 15-30 minuten: € 15,00 per hond (2e hond op één adres is € 12,50)

Groepswandelingen

Per wandelronde gaan er maximaal 5 á 6 honden mee. De duur van de wandeling is minimaal 1 uur, dit is excl. halen en brengen en incl. brandstof kosten.

De groepswandelingen vinden op maandag t / m vrijdag plaats en u kunt, mits er plek is, kiezen uit onderstaande wandelingen:

  • Wandeling 1 / ochtend

Wandelen van ± 10:00 tot 11:00 uur

  •  Wandeling 2 / middag

Wandelen van ± 13:00 en 14:00 uur

Voor de honden die in een openbaar losloopgebied los kunnen, zelfzeker zijn en goed naar de basiscommando’s luisteren gaan we naar een mooi losloopgebied als naar het Noordpark, Oosterpark, Develbos, Waalbos, de Gorzen of het Sandelinge park.

Indien uw hond beter in een andere ronde past dan u wenst bespreek in dit met u.

Indien u een andere wandeltijd wenst, van dag willen veranderen dan de afgesproken wandeldag of uw hond een keer extra wilt meegeven neemt u dan contact met mij op dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Prijzen groepswandeling

De tarieven betreffen het jaar 2020

1 x per week mee € 12,50 per wandeling (2 van meerdere honden op één adres is € 12,00 per hond)

2 x per week mee € 12,00 per wandeling (2 van meerdere honden op één adres is € 11,50 per hond)

3 x per week mee € 11,50 per wandeling (2 van meerdere honden op één adres is € 11,00 per hond)

4 x per week mee € 11,00 per wandeling (2 van meerdere honden op één adres is € 10,50 per hond)

5 x per week mee € 10,50 per wandeling (2 van meerdere honden op één adres is € 10,00 per hond)

Tarieven groepswandeling op een door de weeks vallende feestdag

Per wandeling € 15,00              

Let op: Indien u geen gebruik wilt maken van mijn service op een door de weeks feestdag kunt u de wandeling 24 uur van te annuleren voren. 

Vakantie en openingstijden tijdens de feestdagen

Dagen waarop Hondenuitlaatservice Ambra in 2020 gesloten is:

Kerstvakantie vrijdag 25 t / m donderdag 31 december (start wandelingen maandag 4 januari 2021)